Catatan

Tunjukkan catatan dari Mac, 2016

Buku: Bibliografi Budaya Brunei

Imej
Setakat ini bibliografi khusus mengenai budaya Brunei masih sukar untuk kita perolehi, dan buku Bibliografi Budaya Brunei ini adalah merupakan langkah awal bagi membuka jendela ke arah kegiatan penyelidikan budaya Brunei khususnya kepada para penyelidik dan pengkaji budaya di kalangan tujuh Puak Jati Brunei, iaitu Puak Melayu Brunei, Puak Belait, Puak Bisaya, Puak Dusun, Puak Kedayan, Puak Murut, dan Puak Tutong menurut Perlembagaan Negeri Brunei 1959.

Kajian budaya khususnya dalam bidang antropologi di negara ini turut memainkan peranan penting sebagai suatu cara yang amat praktikal untuk memahami dan mendalami pengetahuan kita mengenai sesuatu upacara dan sistem di dalam sesebuah masyarakat, sehingga dapat menghasilkan satu pertalian pemikiran yang sangat erat yang bukan sahaja menghasilkan sebuah bangsa yang bernegara maju malahan juga sebagai sebuah bangsa yang memiliki semangat spiritual yang dikagumi.