Majalah Bahana, April 2010

Keluaran majalah Bahana kali ini turut mengandungi Sisipan Khusus Lembaran MASTERA. Saya tidak sempat menyertakan isi kandungannya di sini. Jika awda ingin membaca lembaran tersebut sila dapatkannya dan kita baca bersama.

Antara lain isi kandungan Bahana pada bulan ini ialah: Petikan Titah: Brunei dan Thailand Sahabat Mendalam, Sajak, Cerpen: Bukan Kerana Tidak Sayang karya Ima, Esei: Pengkaedahan Melayu: pendekatan Alamiah karya Nadiah Haji Kamis, Wadah Penyair Darussalam, Cerpen: Selamat Jalan Daddy karya Eddy, Esei: Perbandingan Tema dan Bentuk Nyanyian Rakyat Brunei dengan Nyanyian Rakyat Sastera Melayu Tradisional karya Mohammad Rainie Haji Durani, Cerpen: Bila yang Pahit Itu Manis karya Pungguk Hijau, Monolog: Bila Hati Ingin Memiliki karya Mardiah HAG, Pairama Sastera: Majlis Menandatangani Memorandum Perjanjian Bersama Penulis-Penulis karya Sharyanty Haji Md. Sharif, Persada Puisi Pilihan: Haji Bujang HMN, Syair, Esei: Perulangan Diksi Kumpulan Puisi Pemasyuran: sebuah keindahan karya Haji Sulaiman Haji Duraman, Cerpen: Ambuk karya Puasha, Esei: Cerita Jenaka Melayu Brunei daripada Aspek Ciri dan Nilai Budaya serta Perbandingan Cerita Jenaka yang Terdapat di Malaysia dan Brunei karya Hajah Siti Norakhbariah Haji Tajudin dan Cerpen: Pengertian dan Harapan karya Dato Yusof Hassan.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

10 Sebab Mengapa Awda Membaca Karya Sastera.

11 Fungsi Cerita Kanak-Kanak Yang Perlu Kita Ketahui.

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.