Bahana terbitan bulan Mei 2010.

Berikut ialah isi kandungan majalah Bahana terbitan bulan Mei 2010 Bil: 330 Jilid: 45. Petikan Titah: Brunei Darussalam dan Tajikistan Menjalinkan Kerjasama Mesra, Cerpen: Dalam Hati Ini... oleh Riani. R, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Drama 'Gara-gara Sepanyol': satu kajian strukural oleh Norain Awang Othman, Cerpen: Tanggungjawabku oleh Matul, Esei: Folklor Lisan Cerita 'Tok Pandai': tindakan watak dan interpretasinya oleh Maslin Haji Jukim, Persada Puisi Pilihan: pengiranmetassan@yahoo.com, Pairama Sastera: Titian Puisi ASTERAWANI: untuk ristaan oleh Hidup Zin, Syair, Cerpen: SWADEE KAP oleh Haji Bujang Haji Matnor, Esei: Novel Makna Sebenar Sebuah Ladang: satu persoalan pascakolonial oleh A. Amin, Cerpen: pe.ma.jal. oleh JaBiT Abdul Aziz, Esei: Sajak 'Nelayan Tua' karya K. Manis: satu analisis kajian oleh As-Sajdah HMK, Balada, Pantun dan Sajak.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Apabila 'kerja menulis' Dijadikan Sebagai Kerjaya.

Ucapan Terima Kasih di atas pemberian Hadiah Penghargaan Sasterawan Muda MASTERA bertempat di Hotel Santika, Salipi, Jakarta, Indonesia pada 27hb September 2010.