Bahana terbitan bulan Mei 2010.

Berikut ialah isi kandungan majalah Bahana terbitan bulan Mei 2010 Bil: 330 Jilid: 45. Petikan Titah: Brunei Darussalam dan Tajikistan Menjalinkan Kerjasama Mesra, Cerpen: Dalam Hati Ini... oleh Riani. R, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Drama 'Gara-gara Sepanyol': satu kajian strukural oleh Norain Awang Othman, Cerpen: Tanggungjawabku oleh Matul, Esei: Folklor Lisan Cerita 'Tok Pandai': tindakan watak dan interpretasinya oleh Maslin Haji Jukim, Persada Puisi Pilihan: pengiranmetassan@yahoo.com, Pairama Sastera: Titian Puisi ASTERAWANI: untuk ristaan oleh Hidup Zin, Syair, Cerpen: SWADEE KAP oleh Haji Bujang Haji Matnor, Esei: Novel Makna Sebenar Sebuah Ladang: satu persoalan pascakolonial oleh A. Amin, Cerpen: pe.ma.jal. oleh JaBiT Abdul Aziz, Esei: Sajak 'Nelayan Tua' karya K. Manis: satu analisis kajian oleh As-Sajdah HMK, Balada, Pantun dan Sajak.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

10 Sebab Mengapa Awda Membaca Karya Sastera.

11 Fungsi Cerita Kanak-Kanak Yang Perlu Kita Ketahui.

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.