Catatan

Tunjukkan catatan dari Mac, 2013

na-tion-al-is-m

na-tion-al-is-m / 1. love of and pride in one's own country, esp. beliveing it to be better than any other country / 2. desire by a NATIONALITY (2) to form an independent country

na-tion-al-ist / beliveing in NATIONALISM

Bedil: khazanah ristaan Brunei silam

Imej
Penyusun: Pudarno Binchin, Puasa Kamis dan Haji Muhd Shahrin Abdullah Penerbit: Jabatan Muzium Brunei Tahun Terbitan: 2012 Muka Surat: 146p Binding: Kulit Nipis ISBN 978-99917-30-49-4
Buku ini adalah merupakan sebuah kumpulan artikel yang telah dikutip daripada beberapa buah penerbitan yang terdahulu, berserta dengan sejumlah artikel baru seperti berikut;
1. An Introduction to Bedil: the traditional Brunei Cannons oleh Haji Mohd Rozan bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos 2. Brunei Cannon oleh P. M. Shariffuddin 3. Brunei Cannon: their role in Southeast Asia (1400-1900AD) oleh Tom Harrisson 4. Brunei Brass: the traditional method of casting oleh J. S. Lim dan P. M. Shariffuddin 5. Bentuk Tumbuh-Tumbuhan dalam Lorekan Perusahaan Tembaga Tradisi oleh Bantong Antaran 6.Brunei Cannon: Functions and Symbolism oleh Muhammad Zharif bin Haji Sabli 7. Bedil Brunei: warisan budaya masyarakat Negara Brunei Darussalam oleh Dayangku Norazah binti Pengiran Haji Muhammad 8. Teknologi Pembuatan Bedil di Brunei o…

Karya terbaru dalam [Karya Terkini]

Imej
Karya saya hampir tidak lagi kelihatan di mana-mana penerbitan, majalah dan surat khabar khususnya; ini tidak bermakna saya tidak lagi menulis dan melahirkan karya terbaru. Bagi anda yang masih ingin melihat dan baca hasil penulisan saya (puisi atau cerpen) bolehlah berkunjung di weblog ini pada bila-bila masa. Sila klik untuk mengikutinya di http://www.puasha.com/p/karya-terbaharu.html