Catatan

Tunjukkan catatan dari November, 2015

Apabila puisi kita diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris

Imej
Sebanyak dua buah kumpulan puisi telah berhasil saya tulis dan diterbitkan, dan sekarang saya cuba pula terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris bagi melihat sejauh mana bahasa puisi kita boleh berpindah ke dalam bahasa Inggeris dan menepati makna atau maksud [atau; terminologi] bahasa puisi yang telah kita tulis dalam bahasa Melayu.

Berikut ini adalah salah sebuah contoh puisi yang pernah saya tulis yang berjudul 'Nostalgia' dari Kumpulan Puisi Nakhoda Manis: pelayaran kedua, DBP, Brunei: 2009 pada halaman 9, dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris - khusus bagi mereka yang berminat membaca serta menghayatinya dalam bahasa Inggeris;