Catatan

Tunjukkan catatan dari Julai, 2016

Seperti apakah sastera Melayu Brunei itu.

Imej
Seseorang telah menghantar emel dan bertanya - seperti apakah sastera Melayu Brunei itu, kerana selama menjadi tenaga pengajar di negara ini dia cuma dipilih untuk mengajar bahasa dan kesusasteraan Arab sahaja, atau bahasa dan kesusasteraan Inggeris sahaja, atau yang lain-lainnya; sedangkan sastera Melayu Brunei cuma diperkenalkan dalam skala yang amat sedikit dan cukup sebagai perbandingan dan contoh dalam pengajarannya - dan pertanyaan ini muncul apabila dia sendiri menghadapi masalah untuk memahami setelah diminta untuk menulis sebuah kajian kursus sastera bandingan mengenai sastera Melayu Brunei itu dengan bahasa dan kesusasteraan yang dia ajarkan selama ini.

Untuk beberapa hari, pertanyaan itu saya biarkan begitu sahaja sehinggalah saya teringat tentang dua buah buku yang ditulis oleh Yahya M. S. iaitu, Asas-Asas Kritik Sastera (DBP, Brunei: 1983) dan Menghayati Sastera Islam Abad Ke-21 (DBP, Brunei: 1998). Kedua-dua buah buku ini mengandungi banyak artikel yang berisi pemikiran…