Kanak-Kanak dan Remaja

KEBANYAKAN cerita-cerita pendek dan puisi penulis pernah terbit dalam terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei melalui Majalah Mekar, Majalah Juara Pelajar, dan Antologi Cerpen Kanak-Kanak Mekar Sesekali Angin Bertiup, DBP: 1997, di samping sebuah novel Sebuah Pondok di Bukit Kota, DBP: 2004, dan disusul dengan sebuah eBook-pdf. Kumpulan Puisi dan Cerpen Kanak-Kanak Menjelang Remaja Kisah Di Sebuah Halaman, Krafiti Enterprise: 2015.

Untuk pesanan dan kiriman naskhah buku bertandatangan, pertanyaan, cadangan dan komen langsung berhubung dengan isi kandungan weblog ini, sila Hubung Penulis.

Ulasan