Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan, cadangan dan komen langsung berhubung dengan isi kandungan blog ini sila hubungi penulis di alamat berikut:

Puasa Kamis
P. O. Box 13
Limau Manis
Brunei BH2384
Brunei Darussalam

Tel: +673-8614147
E-mel: puasakamis@brunet.bn

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Majalah Mekar dan Perkembangan Sastera Kanak-Kanak di Negara Brunei Darussalam

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Seperti apakah sastera Melayu Brunei itu.