Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan, cadangan dan komen langsung berhubung dengan isi kandungan blog ini sila hubungi penulis melalui alamat persuratan berikut:

Puasa bin Kamis
P. O. Box 13
Limau Manis
Brunei BH2384
Brunei Darussalam

atau;

dengan mengisi borang Hubungi Penulis di sisi bahagian sebelah kiri halaman weblog ini untuk jawaban segera dari penulis.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Majalah Mekar dan Perkembangan Sastera Kanak-Kanak di Negara Brunei Darussalam

Seperti apakah sastera Melayu Brunei itu.