Catatan

Tunjukkan catatan dari Februari, 2011

Cerpen "Ambuk", Bahana Bil. 329 Jil. 45 April 2010

Imej
Ini adalah cerpen terbaru saya terbit di majalah Bahana, April 2010 yang lalu. Kalau dilihat dari segi gaya penulisan atau bahasanya, tidak banyak yang berubah. Saya memang selesa dengan gaya ini, dan akan terus menulis seperti 'apa adanya'. Secara teorinya, setiap penulis itu memiliki gaya yang tersendiri dalam mengemukakan buah fikiran atau sesuatu isu kepada pembacanya, dan gaya itu tentu saja mewakili suara atau personaliti penulisnya.

Majalah Bahana terbitan bulan Disember 2010

Imej
Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana terbitan bulan Disember 2010. Petikan Titah: Mendekati-Nya Perkara Berat Menjadi Ringan, Sekalung Tahniah: kepada Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2010, kepada Yang Mulia Awang Haji Mohd. Salleh bin Abdul Latif penerima Hadiah Sastera MASTERA 2009, dan kepada Yang Mulia Awang Puasa bin Kamis penerima Hadiah Penghargaan Sastrawan Muda MASTERA 2010 bagi Negara Brunei Darussalam, Cerpen: Manusia oleh Puitis Semalam, Esei: Unsur Persamaan dan Perbezaan Watak dan Perwatakan serta Fungsi Cerita Jenaka Melayu Nusantara: "Si Kabayan", "Pak Pandir" dan "Pak Saloi" oleh Asmah Asnie, Wadah Penyair Darussalam, Cerpen: Drama Dapur oleh Maya Brunei, Esei: Kritikan Sosial Sajak-Sajak dalam Majalah Bahana 1999, Persada Puisi Pilihan: M. S. Sofian, Pairama Sast…

Majalah Bahana terbitan bulan November 2010

Imej
Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana terbitan bulan November 2010. Petikan Titah: Universiti Cemerlang Perlu Penuhi Piawaian Antarabangsa, Cerpen: Pak Tua oleh Az, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Teori Semiotik dalam Cerpen "Abdul" oleh As-Sajdah HMK, Cerpen: Syarafana oleh A'alya Iqasya, Pantun, Esei: Sastera Hikayat Brunei: nilai-nilai Budaya dan Perbandingan oleh Hajah Siti Norakhbariah Haji Tajudin, Sajak, Pairama Sastera: Peraduan Baca Puisi Islam: semarak sastera dalam Ramadan oleh Hidup Zin, Persada Puisi Pilihan: Yun Seroja, Cerpen: Berdampinglah Denganmu Mambang oleh MyCandy, Syair, Esei: Datu Haji Ahmad: legenda tokoh keagamaan oleh Maslin Haji Jukim, Cerpen: Pincang Jangan Sekali oleh Pungguk Hijau, Sketsa: Terima Kasih Semua... oleh Zaidah HR dan Drama: Kemangkatan Romantis Srikandi Negara oleh Haji Ali HJP

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Imej
Ketika ini Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei sedang membukakan penyertaan bagi Peraduan Menulis Karangan Majalah Mekar DBP dan Majalah Juara Pelajar DBP, Peraduan Menulis Cerpen Hadiah Kreatif Bahana DBP-BSP, dan Peraduan Menulis Rencana Beriga sempena Jubli Emas (50 Tahun) Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (1961-2011). Murid-murid, penulis-penulis dan orang ramai yang berminat untuk menyertai peraduan-peraduan tersebut bolehlah mendapatkan borang penyertaan melalui terbitan majalah Mekar, Juara Pelajar, Bahana, dan Beriga.

Majalah Bahana terbitan bulan Oktober 2010

Imej
Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana bulan Oktober 2010. Petikan Titah: Ibarat Qalam Tanpa Dakwat dan Pensel, Cerpen: Yaumussabti oleh pengiranmetassan@yahoo.com, Esei: Analisis Puisi "Nama Mana Nantinya" oleh Asy 1607, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Catatan Misteri oleh adibuana@live.com, Persada Puisi Pilihan: Mycandy, Pairama Sastera: Malam Puisi Titian Kasih 2010 Menggabung Karyawan Seni oleh Hidup Zin, Sajak, Cerpen: Cinta Pemicu Semangat oleh Haji Mohd Salleh Abdul Latif, Pantun, Esei: Legenda "Liau Damit yang Gagah": Sarang Tabuan yang Dijuluk oleh Maslin Haji Jukim, Monolog: Putaran Masa oleh Maya Brunei, Cerpen: Tiba-tiba Saja Berjalan Kaki ke Bulan oleh Alrinminggas, Esei: Cerita Binatang yang Terdapat dalam Sastera Rakyat Brunei Darussalam: Fungsi, Terapan Pemikiran dan Moralnya oleh Fariz Ridhwan, Sajak Aidilfitri, Cerpen: Dosa Semalam oleh Siti Norhazirah Haji Ahmad, Sembang Karya: Garininya Sampai ke China oleh Ali Bakhtiar.

Majalah Bahana terbitan bulan September 2010

Imej
Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana terbitan bulan September 2010. Petikan Titah: Al-Quran Adalah Penawar, Cerpen: Kesudahan yang Akhir oleh Fathin, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Legenda Pendosa "Ajung Si Untak": peringatan sebelum berdosa oleh Maslin Haji Jukim, Cerpen: pe.ce.pec. oleh JaBiT Abdul Aziz, Persada Puisi Pilihan: Firdaus H. N., Esei: Drama "Bisikan Purih Tuntutan Pancir" dalam Antologi Warisan Sebuah Wasiat: analisis pendekatan struktural oleh Khairul Bariah Haji Hishamuddin, Pairama Sastera: Program Penulisan MASTERA: Drama Hotel Puri Avia, Cipayung, Bogor, Indonesia 19 Julai hingga 24 Julai 2010 oleh Masni HA, Esei: Imej Wanita dalam Cerpen "Perempuan" oleh Ayeen, Cerpen: Kubur Suran oleh Hajah Nor Rahmat Sidin, Esei: Kajian Kritikan Mimetik: Hubungan Karya Sastera dengan Alam dalam Sajak "Solat" oleh Zwan, Cerpen: Tebing... Sungai dan Ombak oleh Maya Brunei, Syair, Drama Pentas: Dunia Intelek oleh CT Mutiara.