Majalah Bahana terbitan bulan Disember 2010


Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana terbitan bulan Disember 2010. Petikan Titah: Mendekati-Nya Perkara Berat Menjadi Ringan, Sekalung Tahniah: kepada Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2010, kepada Yang Mulia Awang Haji Mohd. Salleh bin Abdul Latif penerima Hadiah Sastera MASTERA 2009, dan kepada Yang Mulia Awang Puasa bin Kamis penerima Hadiah Penghargaan Sastrawan Muda MASTERA 2010 bagi Negara Brunei Darussalam, Cerpen: Manusia oleh Puitis Semalam, Esei: Unsur Persamaan dan Perbezaan Watak dan Perwatakan serta Fungsi Cerita Jenaka Melayu Nusantara: "Si Kabayan", "Pak Pandir" dan "Pak Saloi" oleh Asmah Asnie, Wadah Penyair Darussalam, Cerpen: Drama Dapur oleh Maya Brunei, Esei: Kritikan Sosial Sajak-Sajak dalam Majalah Bahana 1999, Persada Puisi Pilihan: M. S. Sofian, Pairama Sastera: Majlis Tahlil dan Titian Puisi Aidilfitri ASTERAWANI oleh Hidup Zin, Sajak, Cerpen: Setitis Noda yang Terhiris oleh Pungguk Hijau, Esei: Teori Perang dalam Kajian Sastera oleh Sahlan Mohd. Saman, Haiku, Cerpen: pem.a.lu. oleh JaBiT Abdul Aziz, Syair, dan Esei: Suatu Tinjauan Awal: aspek linguistik dan kesusasteraan oleh Zwan

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

10 Sebab Mengapa Awda Membaca Karya Sastera.

11 Fungsi Cerita Kanak-Kanak Yang Perlu Kita Ketahui.

Peraduan Menulis Karangan, Cerpen dan Rencana 2011 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.