Majalah Bahana terbitan bulan November 2010

Berikut ialah Isi Kandungan majalah Bahana terbitan bulan November 2010. Petikan Titah: Universiti Cemerlang Perlu Penuhi Piawaian Antarabangsa, Cerpen: Pak Tua oleh Az, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Teori Semiotik dalam Cerpen "Abdul" oleh As-Sajdah HMK, Cerpen: Syarafana oleh A'alya Iqasya, Pantun, Esei: Sastera Hikayat Brunei: nilai-nilai Budaya dan Perbandingan oleh Hajah Siti Norakhbariah Haji Tajudin, Sajak, Pairama Sastera: Peraduan Baca Puisi Islam: semarak sastera dalam Ramadan oleh Hidup Zin, Persada Puisi Pilihan: Yun Seroja, Cerpen: Berdampinglah Denganmu Mambang oleh MyCandy, Syair, Esei: Datu Haji Ahmad: legenda tokoh keagamaan oleh Maslin Haji Jukim, Cerpen: Pincang Jangan Sekali oleh Pungguk Hijau, Sketsa: Terima Kasih Semua... oleh Zaidah HR dan Drama: Kemangkatan Romantis Srikandi Negara oleh Haji Ali HJP

Ulasan