Catatan

Tunjukkan catatan dari Februari, 2016

Apakah status Syair di Brunei?

Imej
Ada yang bertanya, apakah status syair di Brunei? Jawapannya ialah syair mendapat tempat yang istimewa di kalangan masyarakat Brunei, dan ia pernah berperanan sebagai genre karya yang paling menghiburkan di kalangan istana raja-raja Melayu.
Syair adalah genre puisi yang sangat popular di Brunei dan tinggi nilainya jika dilihat dari segi keaslian serta suasana di negara kita -- ini dapat kita baca dari Syair Awang Semaun, Syair Si Mercu Gunung, dan Syair Rakis.
Pada masa sekarang, dalam usaha negara kita untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan minda, karya syair boleh menjadi pemangkin aspirasi masyarakat --- ini dapat kita baca dari syair-syair karangan Muda Omar 'Ali Saifuddien melalui Syair Perlembagaan Negeri Brunei, Syair Asli Rajang Hari, Syair Nasihat, dan Rampaian Laila Syair.
--- dan sekarang ini banyak lagi karya-karya baharu yang ditulis dalam bentuk syair telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei dalam bentuk buku, dan terpulanglah pada awda untuk me…

Analisis Cerpen-Cerpen Bahana 1990-1994

Imej
Buku Analisis Cerpen-Cerpen Bahana 1990-1994 tulisan Abd. Rahman Haji Mustapa (DBP, Brunei: 2001) adalah merupakan sebuah kajian mengenai beberapa aliran mutakhir yang diungkapkan dan diperkenalkan oleh beberapa orang cerpenis tanah air kita melalui cerpen-cerpen mereka yang termuat dalam majalah Bahana pada awal era tahun 1990-an.

Menurut penulis, sebanyak 163 buah cerpen yang dihasilkan oleh 69 orang cerpenis Brunei Darussalam telah dikaji dengan mengemukakan beberapa petikan, tema dan ajaran; serta beberapa ciri gaya aliran penulisan yang digunakan dalam cerpen-cerpen tersebut, sehingga kita menemukan beberapa bentuk eksperimen dan penemuan gaya baharu -- terutama sejak Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1984.

Di antara gaya atau aliran penulisan yang ditemukan oleh penulis dalam kajian ini ialah aliran romantisisme, aliran realisme, aliran realisme pantun, aliran ekspresionisme, aliran realisme komik, aliran ekspresionisme abstrak dan aliran absurdism…