Apakah status Syair di Brunei?


Ada yang bertanya, apakah status syair di Brunei? Jawapannya ialah syair mendapat tempat yang istimewa di kalangan masyarakat Brunei, dan ia pernah berperanan sebagai genre karya yang paling menghiburkan di kalangan istana raja-raja Melayu.

Syair adalah genre puisi yang sangat popular di Brunei dan tinggi nilainya jika dilihat dari segi keaslian serta suasana di negara kita -- ini dapat kita baca dari Syair Awang Semaun, Syair Si Mercu Gunung, dan Syair Rakis.

Pada masa sekarang, dalam usaha negara kita untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan minda, karya syair boleh menjadi pemangkin aspirasi masyarakat --- ini dapat kita baca dari syair-syair karangan Muda Omar 'Ali Saifuddien melalui Syair Perlembagaan Negeri Brunei, Syair Asli Rajang Hari, Syair Nasihat, dan Rampaian Laila Syair.

--- dan sekarang ini banyak lagi karya-karya baharu yang ditulis dalam bentuk syair telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei dalam bentuk buku, dan terpulanglah pada awda untuk memilih dan membacanya.

Ulasan