Catatan

Mekar and the Development of Children's Literature in Brunei Darussalam

Imej
To date, in addition to organizing writing contests, the publication of several story books, novels, short stories anthologies, poetry anthologies, and magazines, especially the Mekar magazine which is containing children and youth literature produced by students, by now the Brunei Language and Literature Bureau has showing a bit passion and confidence in developing children's literary and artistic interests in Brunei Darussalam. Since 1967, Brunei Language and Literature Bureau through the publication of Mekar magazine has opened it opportunities and interests from teenagers and students to compose short stories and poems to fill the available space. This situation has lasted for fifty years, and the Mekar magazine has produced so many great talented writers, among which can be called Awang Damit, Muslim Burmat, Salleh Abd. Latiff, Adi Marhaen, Rusman Ali, Pengiran Aji Pengiran Mohd Tahir, Morshidi Haji Marsal, Chong Ah Fok, A. Mohammad Haji Timbang, Aminah Haji Momin, Zef

Majalah Mekar dan Perkembangan Sastera Kanak-Kanak di Negara Brunei Darussalam

Imej
Sehingga sekarang, di samping menganjurkan peraduan menulis karangan, penerbitan beberapa buah buku cerita, novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan majalah, khususnya majalah Mekar yang mengandungi sastera kanak-kanak dan remaja yang dihasilkan oleh para pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei telah memperlihatkan suatu kesungguhan dan keyakinan dalam memperkembangkan sastera kanak-kanak dan minat berkarya dari golongan ini di Negara Brunei Darussalam.

11 Fungsi Cerita Kanak-Kanak Yang Perlu Kita Ketahui.

Imej
Antara fungsi cerita kanak-kanak ialah untuk menghibur, mendidik, mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman, memotivasi, dan mengayakan bahasa. 1. Fungsi yang dikemukakan mestilah berunsur universal supaya pengalaman yang dibentangkan atau didedahkan dapat dihayati. Ini bermakna buku itu berjaya merentangi ujian masa dan dapat dinikmati oleh kanak-kanak di mana-mana saja dan bila-bila masa, contohnya ialah buku-buku yang sudah menjadi klasik. Jadilah wataknya yang sentiasa boleh dikenal pasti (identify) oleh kanak-kanak tidak kira masa, tempat, dan zaman. 2. Melalui cerita yang dibaca, kanak-kanak akan terdedah kepada pelbagai jenis kehidupan manusia, baik secara individu atau kumpulan. Dengan terdapatnya unsur begini, kanak-kanak dapat melihat perspektif kehidupan manusia yang lebih optimis serta memahami keadaan diri mereka dengan lebih nyata. Dari itu, apa yang disampaikan oleh penulis mestilah rangkaian peristiwa dan pengalaman yang benar-benar berhubung dengan realiti teta

Puasha telah menulis sejak tahun 1985, dan sebanyak lapan buah judul buku telahpun diterbitkan yang bermula dengan sebuah novel remaja Sebuah Pondok di Bukit Kota.

Imej
Puasha telah menulis sejak tahun 1985, dan sebanyak lapan buah judul buku telahpun diterbitkan yang bermula dengan sebuah novel remaja Sebuah Pondok di Bukit Kota . Empat buah buku berikutnya ialah kumpulan puisi Nakhoda Manis - Pelayaran Kedua , kumpulan cerpen Cetera Merdeka , kumpulan puisi Sandiwara , dan kumpulan drama tv Amanat juga telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei; manakala Kumpulan Cerpen dan Puisi Kanak-Kanak Kisah Di Sebuah Halaman adalah buku terbaharu dari penulis. Untuk membeli atau membuat pesanan segera sila klik pautan ini http://www.krafiti.com/search.asp?keyword=puasha&search=Find

Ingat dari Mana Kita Bermula

Imej
Saya masih ingat (lihat gambar) puisi yang saya baca lebih dua tahun yang lalu ialah, 'Ingat dari Mana Kita Bermula' dari Kumpulan Puisi Nakhoda Manis - Pelayaran Kedua. Saya memang jarang sekali naik ke atas pentas untuk baca puisi di depan khalayak ramai, tetapi apabila diberi peluang saya akan cuba menyampaikannya dengan baik dan dengan cara yang tersendiri. Banyak orang berpendapat, membaca puisi dengan indah itu bererti kita harus membaca dengan lafaz yang tepat, nada, intonasi, dan ekspresi yang sesuai dengan isi atau tema puisi yang kita baca. Itulah yang selalu saya ingat, dan sebagai seorang penulis puisi - saya lebih mudah untuk memilih puisi yang saya tulis sendiri untuk saya baca apabila dipanggil di acara-acara seperti ini.