Majalah BAHANA, Januari 2011

ISI KANDUNGAN: Petikan Titah: Kita Perlu Berpijak di Bumi Nyata, Cerpen: Arus Kehidupan oleh Khairul Bariah Haji Hishamuddin, Wadah Penyair Darussalam, Esei: Unsur Pertautan dan Keseimbangan dalam Pantun Melayu oleh AS, Cerpen: Mulut Buaya Si Mulut Naga oleh A'alya Iqasya, Persada Puisi Pilihan: Dino M. N., Sajak, Pairama Sastera: Teater Bangsawan "Keris Menjadi Saksi" Satu Dimensi Baru dan Cetusan Pemikiran Pencinta Seni oleh Zwan, Esei: Contoh-contoh Keterikatan antara Sastera Rakyat dengan Sastera Klasik Melayu yang Bertulis oleh Balqis Basyarah, Pantun, Cerpen: Jangan Lupa oleh Chong Ah Fok, Haiku, Esei: Moral dalam Novel Mangsa Karya Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah oleh A. Amin Jamaluddin, Cerpen: Dosa oleh Awie dan Balada.

Ulasan