'Kisah Di Sebuah Halaman' akan terbit dalam format eBook pdf.

Kumpulan Puisi dan Cerpen Kanak-Kanak Menjelang Remaja Kisah Di Sebuah Halaman oleh Puasha dijangka akan terbit pada Januari 2015 dalam format eBook-pdf. Untuk pertanyaan lanjut sila Hubungi Penulis 

"Buku kumpulan puisi dan cerpen kanak-kanak menjelang remaja Kisah Di Sebuah Halaman ini mengandungi karya-karya Puasha sejak dekat 1980-an yang sarat dengan kisah-kisah menarik untuk diteladani oleh pembacanya." 

"Di samping bergiat menulis karya sastera dewasa, sehingga kini Pusaha juga masih mesra dengan karya sastera kanak-kanak menjelang remaja dan telah menghasilkan sebuah novel Sebuah Pondok Di Bukit Kota."

Ulasan