Sebuah Pondok di Bukit Kota

Judul:
Sebuah Pondok di Bukit Kota Penulis: Puasha Kamis Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Tahun: 2004 Muka Surat: 70p Binding: Kulit Nipis ISBN: 99917-0-341-1 Harga: BND$4.00

Perkembangan penulisan novel remaja di Negara Brunei Darussalam setakat ini agak terkebelakang jika dibandingkan dengan novel dewasa. Ketandusan ini dapat dirasakan dengan kemunculan novel remaja yang terlalu sedikit bilangannya, apatah lagi setelah tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei sejak lebih 40 tahun yang lalu.

Usaha untuk menambah bilangan penerbitan novel remaja akan tetap diungkayahkan, dengan mengambil beberapa langkah wajar untuk memberikan galakan intensif agar penulis di negara ini akan tetap prihatin dan mempunyai minat menghasilkan novel remaja yang bersesuaian dengan alam dan kehidupan remaja itu sendiri yang sentiasa terdedah kepada cabaran alaf baru.

Kelahiran novel remaja Sebuah Pondok di Bukit Kota, karya Puasha ini diharap akan dapat menggamit minda dan naluri pembaca khususnya golongan remaja untuk terus meneliti, menghayati, dan mengambil iktibar di sebalik cerita yang dipaparkan.

Semoga novel ini memberi manfaat kepada pembacanya. (Dipetik dari Prakata - Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd. Yassin, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2004. halaman. iii)

Ulasan